Andreas Vesalius Edegem

LAGER ONDERWIJS

Download de projectfiche (.pdf - 3.1mb)

Een groene ketting met diverse
schalen, sferen en gebruiken.

De student onderzoekt de ligging van de schoolsite op schaal van de gemeente. Acht belangrijke groene gebieden doorkruisen de gemeente, en worden ingezet als onderdeel van een groenstructuur doorheen de gemeente. Deze groene gebieden worden met elkaar verbonden door ze publiek open te stellen, via openingen in tuinmuren of via het markeren van een pad.

Edegem fig. 1

De groenstructuur vormt een ketting van gedefinieerde groene ruimtes van verschillende schaal, met elk hun eigen sferen en gebruiken. Het groengebied gevormd door de twee schoolsites bevindt zich centraal in deze groenstructuur (fig 1). De student ziet potenties in het verlaten gemeentearchief als uitbreiding van de school. De mogelijkheden van het gebouw liggen hoofdzakelijk in haar ligging, tussen de school en de naastgelegen site van het KTA. Slechts enkele diepe perceelstuinen vormen de barrière tussen beide sites (fig 2). Een minimale ingreep, knippen in deze drie tuinen, laat toe een groen sas tussen beide schoolsites te creëren. De verbinding wordt aangegrepen om beide scholen en hun open ruimte op een andere manier te organiseren.

Edegem fig. 2

De groene ketting als geheel functioneert als een informeel, veilig en verkeersluw alternatief parallel aan de belangrijkste drukke verkeersader doorheen de gemeente. Het groene lint ontwikkelt zich in de nabijheid van openbare gebouwen, het economisch centrum en de scholen. Op deze manier krijgen voetgangers en fietsers, en dus ook de leerlingen, een veilige schoolweg aangeboden.