Campus TIO Overpelt

TSO

Download de projectfiche (.pdf - 2.97mb)

Situering Ontwerp

Een binnenring in het centrum trekt de school open en schept mogelijkheden

De gemeente plant doorheen de huidige schoolsite een nieuwe straat om de tweede Ringlaan te vervolledigen (fig 1). De nieuwe verbindingsweg wordt opgenomen in het ontwerp en is de aanzet om het gesloten schoolblok open te trekken en te structureren (fig 2).

Overpelt project 1 Overpelt project 1

Het toegeslibd amalgaam van schoolgebouwen wordt gestructureerd. Gebouwen in slechte staat worden afgebroken, nieuwe schoolgebouwen plaatsen zich aan de grenzen van de schoolsite tegen de woonpercelen en de nieuwe verbindingsweg, en woningen bakenen het bouwblok verder af.  De school komt nog slechts aan twee zijden van het bouwblok tevoorschijn in het publiek domein, en drukt zo minder haar stempel op de buurt (fig 3). De school wordt als het ware binnenstebuiten gekeerd en krijgt een duidelijk statuut. De huidige afgesloten en verspreide speelplaatsen worden gecentraliseerd tot één groot binnengebied. Deze krijgt een veel opener statuut en wordt de publieke gevel van de school (fig 4).

Overpelt project 1

Overpelt project 1

Overpelt project 1

Door de school open te trekken en haar te betrekken op de omgeving komt ook mentaal een einde aan de enclavepositie van de school. Er kan een positieve en open relatie tussen de school met haar leerlingen enerzijds en het overwegend residentieel publiek van het dorp anderzijds op gang gebracht worden (fig 5).


Een onderzoek naar inkijk tussen woningen en school

Overpelt project 1De school wordt als het ware uit het straatbeeld weggegomd door een groot gedeelte van de randen van het bouwblok met woningen te omzomen. Er ontstaat een nieuw probleem van nabijheid en vrees voor overlast voor de woonomgeving. De relatie tussen de school en de aangrenzende woningen moet tegemoetkomen aan dit probleem van privacy. De student onderzoekt hoe de privacy van de bewoners bewaard kan worden daar waar de schoolgebouwen raken aan de achtertuinen van woningen, en welke grenzen tussen school en woonomgeving wenselijk zijn. Met studieschema’s  wordt gezocht naar diverse oplossingen om de directe zichten tussen school en woningen te vermijden. De zichten en inkijk worden afgesteld op de oriëntatie, bezonning en schaduw, en de afstand tot de woning. In een eerste snede BB’ wordt onderzocht hoe rechtstreeks zicht vermeden kan worden door het voorzien van daklichten en raampartijen haaks op de gevel van de woningen. De eerste verdieping van het schoolgebouw wordt teruggetrokken. Hierdoor ontstaat een terrasvorm, die bezonning in de tuinen toelaat en rechtstreekse inkijk vermijdt. Dit principe wordt ook in snede CC’ toegepast. Hier wordt de inkijk echter vermeden door zijdelingse glaspartijen in de schoolgevel. Er wordt op deze manier gezocht naar de meest gunstige oplossing voor de aansluiting van woningen en hun tuinen op het schoolgebouw (fig 6).