Fotografie


Hogeschool Gent departement KASK (1e Master)
Hogeschool Sint-Lukas Brussel (3e Bachelor)

Een tijdsbeeld
van de schoolbeleving.

De goede reputatie van het onderwijs staat in schril contrast met de reële schoolomgeving waar de leerlingen dikwijls les hebben. Aan de vooravond van de inhaaloperatie scholenbouw, waarbij heel wat scholen een grote transformatie zullen ondergaan, leveren de studenten van het KASK in Gent en Sint-Lukas Brussel een fotografiereportage ‘pro memorie’ af. Via fotografie schetsen de studenten een beeld van de verschillende scholen. Het is een beeld dat zowel een bedrukt tijdsbeeld is van de huidige staat, als een respectvol portret van het hedendaagse onderwijs.

foto1foto1foto1 foto1foto1foto1

De studenten geven met hun foto’s een vrij kritische blik op de ‘school’ in een mengeling van herkenbare sferen, situaties en gebeurtenissen, met een schoolgebonden uitmonstering. De foto’s geven verschillende aspecten weer van wat onder een school verstaan wordt. Een school wordt enerzijds weergegeven als een fysiek verschijnsel. Het is een gebouw in zijn omgeving, waarbij deze omgeving, de aanwezige open ruimte en de typologie van de schoolgebouwen vaak het imago van de school bepalen.

foto1foto1foto1 foto1foto1foto1

Ook de verschillende constituerende elementen zoals klassen, speelplaatsen, refters, bergruimtes, gangen, poorten of meubilair maken deel uit van de eigenheid van een school. Goed onderwijs kan gegeven worden dankzij of ondanks de schoolinfrastructuur. Anderzijds bepaalt ook het gebruik van een school evenzeer haar eigenheid. Leerlingen kunnen gefotografeerd worden op formele wijze -zoals de jaarlijkse traditie om klasfoto’s en portretfoto’s te maken- of op informele wijze, waarbij het leven op school centraal staat. Het is een leven dat universeel of uniek kan zijn. De foto’s van de studenten geven deze aspecten soms door elkaar weer, soms wordt er expliciet ingezoemd op één gegeven. Steeds proberen de foto’s, alleen of in reeks, een eigen kritische blik mee te geven aan de toeschouwer. Vaak tonen de foto’s echter ‘lege’, onbewoonde schoolgebouwen: een soort van lethargie met een cynische, nostalgische of aan de kaak stellende noot. De leerlingen zijn de grote afwezige in de foto’s, maar ze zijn het misschien ook in de realiteit. Hun schoolleven staat misschien bijna los van deze schoolgebouwen. De dualiteit tussen kwaliteitsvol onderwijs en verouderd schoolpatrimonium maakt dat de schoolgebouwen bijna een noodzakelijke achtergrond zijn voor het schoolgebeuren. De foto’s besteden net aandacht aan deze achtergrond en maakt haar tot de protagonist en de leerling tot figurant.

In het kader van het project Studio Open School vormt het fotografieproject dan ook een registratie van de huidige staat van de scholenpatrimonium. Ze schenkt vooral een tijdsbeeld van de schoolbeleving in Vlaanderen, een beeld dat binnenkort voor een groot deel tot het verleden zal behoren.

foto1foto1foto1 foto1foto1foto1


>> Bekijk de volledige fotoreportage