Campus TIO Overpelt

TSO

Download de projectfiche (.pdf - 2.97mb)

Situering

Speelplaats als publiek
gezicht van de school

Overpelt project 1Campus TIO is gelegen midden in de woonkern van de gemeente Overpelt. Het is een complex amalgaam van oude en recente gebouwen zonder duidelijke structuur. De school kampt met een negatief imago, en past volgens het gemeentebestuur niet binnen de kleine woonkern waar vooral oudere mensen wonen. Een betere verstandhouding tussen school en buurtbewoners is primordiaal. Het masterplan voor mobiliteit van de gemeente heeft gevolgen voor het huidige bouwblok van de school, een nieuwe verbindingsweg snijdt de scholensite doormidden. Het gemeentebestuur wil de school herlocaliseren en het vrijgekomen schoolgebied omvormen tot woongebied. De school zelf is voorstander van nieuwe infrastructuur op de huidige site (fig 1).

De studenten onderzoeken de mogelijkheid en voordelen om de school in het centrum te behouden. Een eventuele herlocalisatie is mogelijk binnen een lange termijnaanpak die getuigt van een degelijke toekomstvisie voor de scholengemeenschap. In tussentijd moet echter ook de problematiek van de verouderde gebouwen en hun interne organisatie op de huidige site aangepakt kunnen worden. Het geselecteerde studentenontwerp zoekt oplossingen die het gewenste dorpsbeeld van de gemeente combineren met de nodige reorganisatie en renovatie van de schoolinfrastructuur. Een nieuwe toegang via de speelplaats wordt het publiek gezicht van de school. Ook wordt de relatie tussen school en woonomgeving onderzocht, en hoe deze grens met betrekking tot inkijk vormgegeven kan worden. Met aandacht voor deze criteria wil het ontwerp een gezondere relatie scheppen tussen school en omgeving, en een positief imago aan de school geven.


Interessante links

Over het thema imagoprobleem en identiteit geven vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema complex amalgaam van gebouwen vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema structuur geven vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema relatie tussen school en omgeving vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema masterplan vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema nieuwe toegang vind je meer informatie bij volgende projecten: