De Brug Bocholt

Kleuter - Lager onderwijs

Download de projectfiche (.pdf - 1.2mb)

Situering

Een combinatie van
rationaliteit en traditie

De gemeentelijke kleuter- en lagere school in de landelijke gemeente Bocholt heeft ondanks haar ligging bij het centrum geen uitstraling naar de omgeving. De school kampt met een slecht imago als dorpsschool en mist verankering in het gemeenschapsleven. Met een visie die traditie en rationaliteit combineert wil het ontwerp een school creëren die een gevoel van vertrouwdheid schept voor zowel de omgeving als de leerlingen.

De keuze voor een bakstenen architectuur wordt ingegeven door het theoretisch eindwerk dat tegelijk uitgewerkt wordt. Dit eindwerk, met de titel Baksteen-werk, onderzoekt de inzet van baksteen en haar constructie ter ondersteuning van ontwerpideeën. Via enkele recente projecten waar baksteen een beslissende rol speelt in het ontwerp, de constructie, de materialisatie en de detaillering gaat het werk in op de wijze waarop het gebruik van baksteen verder kan gaan dan structuur en technologie. Het onderzoekt hoe het materiaal inherent deel kan uitmaken van ontwerpstrategieën en concepten die via hun materialisatie een zeker beeld, traditie, gevoel of aanwezigheid weergeven.


Interessante links

Over dit type school vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema imagoprobleem en identiteit geven vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema gezicht geven aan de school vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema dorpsschool vind je meer informatie bij volgende projecten: