GISO Machelen

BSO

Download de projectfiche (.pdf - 1,8mb)

Situering

Een nieuwe relatie
tussen school en omgeving

De school ligt als enige grote element ingebed in een dicht weefsel van woningen nabij de dorpskern van Machelen. De school is een complex amalgaam van gebouwen uit verschillende tijdsperiodes, op een kleine oppervlakte en met bouwvallige ateliers. Hier vloeien typische problemen uit voort, zoals een chaotische structuur, slechte toegankelijkheid en onderlinge verbondenheid, gebrek aan een duidelijk gezicht en plaatsgebrek aan zowel buitenruimte als ruime ateliers. De uitdaging was dan ook ruimte en structuur te brengen in de chaos om aan de problemen tegemoet te komen.

GISO bereikt vooral pendelende multiculturele jongeren uit de rand van Brussel, hetgeen botst met de gesloten dorpsmentaliteit van de gemeente. Bovendien kampt GISO net als vele beroepsscholen in Vlaanderen met een imagoprobleem. Het studentenwerk zoekt specifiek naar oplossingen die een uitnodigende schoolomgeving creëren, zodat er een positiever beeld over de school kan ontstaan voor zowel buurt als leerlingen. Dit gebeurt enerzijds met specifieke architectonische oplossingen, zoals een vitrine op de ateliers, en anderzijds door de school open te trekken en via gemengd gebruik toegankelijk te maken voor de buurt als publiek domein. De aanzet voor deze oplossing ligt onder meer in een grondige analyse en bevraging van de werking van de verschillende technische ateliers. Dit pedagogisch onderzoek laat toe op een onderbouwde manier de ateliers te dimensioneren en onderling te organiseren.

De kracht van het project spreekt niet alleen uit de kwaliteit van het ontwerp, maar ook uit de inzet van de student en de schooldirectie. De schooldirectie, die zelf al zeer ver stond in de concretisering van hun programma van eisen voor hun school, reageerde heel enthousiast op het ontwerp. Dit vertaalt zich in de vraag dat de grote lijnen van het ontwerp worden opgenomen in het werkelijk bouwdossier.

Ook de studenten van het opleidingsonderdeel Culturele Antropologie aan de UGent analyseerden de school in haar maatschappelijke context. Ze deden dit aan de hand van interviews met leerkrachten, leerlingen en omwonenden. ‘Mental maps’ tonen hoe de verschillende partijen de school en hun omgeving in kaart brengen en waar diverse aandachtspunten liggen. Deze interviews en ‘mental maps’ tonen de perceptie, verwachtingen en ambities van de diverse partijen voor de nieuwe school en haar omgeving. Lees meer >


Interessante links

Over dit type school vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema imagoprobleem en identiteit geven vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema complex amalgaam van gebouwen vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema polyvalentie interne/externe gebruikers vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema structuur geven vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema pedagogisch onderzoek vind je meer informatie bij volgende projecten: