Vrije Basisschool Semmerzake

KLEUTERONDERWIJS - LAGER ONDERWIJS

Download de projectfiche (.pdf - 2.15mb)


Bert Goetvinck – Kirsten Verboven – Stefanie Donnée – Bram Vanhulle – Karel Bruylandt – Julie Vandenbussche – Tim De Pessemier – Jeroen Jonckheere – Toon Vermeer – Michiel De Vry

Situering

Een dorp in het dorp

De Vrije Basisschool Gavere – Semmerzake bestaat uit twee dorpsschooltjes die amper twee kilometer van elkaar gelegen zijn. De hoofdschool in Gavere kent een daling van het aantal leerlingen, terwijl het verouderde schoolgebouw in Semmerzake uit haar voegen barst. In tegenstelling tot het gesloten beeld dat de school naar de straat opwekt, stelt ze haar deuren graag open voor buitenschoolse activiteiten zoals voor sportclubs, piano- en typlessen.

Men wil de twee scholen samenvoegen tot één school in Semmerzake, via de toevoeging van de bouwgrond naast de huidige schoolsite. Ook een consultatiecentrum van Kind & Gezin zal deel uitmaken van het nieuwe programma. Het studentenontwerp is de neerslag van een typologisch onderzoek hoe een specifiek programma tot een generieke oplossing kan leiden. Via verschillende typeprogramma’s van basisscholen en technische scholen wordt uitgetest in hoeverre bepaalde oplossingen meervoudig inzetbaar zijn.

De school in Semmerzake bestaat uit drie rijen klaslokalen, die twee speelplaatsen begrenzen voor de kleuterschool en de lagere school. Beide speelplaatsen geven uit op een groene zone met onder andere speeltuigen, een kippenhok en een bloementuintje, die het dorpsschooltje haar charme schenken (fig 1). De studenten willen deze sfeer overbrengen in het nieuwe ontwerp en gebruiken het dorp in het dorp als ruimtelijk model. Duidelijk herkenbare elementen zoals een smalle straat, een binnenhof, een afgebakende speelplaats en een boomgaard geven structuur aan de site. Het voorgestelde ruimtelijk model werkt beeldbepalend voor de omgeving en creëert een duidelijk gezicht voor de school (fig 2).

Semmerzake fig. 1 Semmerzake fig. 2

Interessante links

Over dit type school vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema gezicht geven aan de school vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema structuur geven vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema dorpsschool vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema nieuwe toegang vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema typologisch onderzoek vind je meer informatie bij volgende projecten: