De Richter Genk

MPI-BuSO

Download de projectfiche (.pdf - 5mb)

Situering

Een huis met kamers
waar elke leefgroep zijn
eigen plek krijgt

Campus De Richter bestaat uit twee scholen voor buitengewoon onderwijs: het MPI (Medisch Pedagogisch Instituut) dat kleuter- en lager onderwijs aanbiedt, en het BuSO. Aan het MPI is ook een internaat verbonden. De verschillende types aangepast onderwijs en begeleiding maken de school zeer specifiek. De campus ligt aan de rand van de stad Genk in een groene omgeving, met schoolgebouwen die in slechte staat verkeren. Doorheen de jaren breidde de campus uit met extra gebouwen, zonder toekomstvisie of ruimtelijk kader. Hierdoor ontstond een versnipperd geheel met een gesloten karakter.

De specificiteit van deze school en de afwezigheid van een bouwprogramma verplichten de studenten tot een grondige analyse. Hun pedagogisch onderzoek bestudeert de specifieke organisatie en werking van het buitengewoon onderwijs, toegepast op de noden voor deze school. De analyse gaat ook dieper in op de toekomstvisie van het beleid voor inclusief onderwijs.

Het studentenonderzoek leert de scholen hun eigen werking en noden beter te begrijpen en beargumenteren, én leert hen ook elkaars werking kennen en waarderen. Het laat toe een secuur bouwprogramma op te stellen en een visie op papier te zetten waarbij beide scholen meer met elkaar in relatie staan. Met de nieuwbouw willen de studenten een duidelijke identiteit aan de school geven voor zowel de omgeving als de gehele campus, en onderstrepen ze het belang van de eigenheid van de verschillende types onderwijs die in de nieuwbouw zullen samenleven.

Interessante links

Over het thema imagoprobleem en identiteit geven vind je meer informatie bij volgende projecten:


Over het thema bouwprogramma vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema versnipperd geheel vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema pedagogisch onderzoek vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema inclusief onderwijs vind je meer informatie bij volgende projecten: