Sint-Aloysiusinstituut Geel

ASO – TSO - BSO

Download de projectfiche (.pdf - 4.0mb)

Situering

Een nieuw sportcomplex als
schakel tussen school en gemeente

Het Sint-Aloysiusinstituut in het centrum van Geel biedt onderwijs aan voor de eerste graad van het ASO, TSO en BSO. Het historische hoofdgebouw uit 1878, het Rectorshuis, is gelegen langs een drukke toegangsweg. Het werd door de jaren heen ad hoc uitgebreid tot een complex amalgaam. Grote en kleine klasgebouwen, luifels en doorsteken vormen een gesloten geheel rond een centrale speelplaats. Het hoofdgebouw is niet meer in gebruik waardoor de school haar identiteit voor een groot stuk kwijt is. Een verdere uitbreiding van de school met de nodige praktijklokalen en sportfaciliteiten is in de huidige, besloten configuratie moeilijk. De overkoepelende scholengemeenschap KOGEKA (Katholiek Onderwijs Geel-Kasterlee) heeft een uitbreidingsvoorstel op tafel liggen voor een nieuwe sportzaal op het naastliggend terrein (fig 1).

Geel fig. 1

De studenten ontwikkelen een masterplan voor de twee sites. De omringende bebouwing, toegang en circulatie worden beter afgestemd op school en stad. Een herstructurering van de bestaande schoolsite met doordachte afbraak, renovatie en nieuwbouw laat toe de school op een maatschappelijk duurzame manier te integreren in het stedelijk netwerk. Voor de sportfaciliteiten van de school wordt een meervoudig gebruik voor school en stad voorgesteld waardoor de school uitgroeit tot een brede school. Het hoofdgebouw wordt opnieuw in gebruik genomen en met een nieuwe toegang en herdefiniëring van de buitenruimte van beide sites krijgt de school een duidelijk statuut en gezicht.


Interessante links

Over dit type school vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema gezicht geven aan de school vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema complex amalgaam van gebouwen vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema brede school vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema structuur geven vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema masterplan vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema ontsluiting vind je meer informatie bij volgende projecten: