KA Waregem

ASO-TSO-BSO

Download de projectfiche (.pdf - 1,5mb)

Situering

De naastliggende
woonontwikkeling creëert
bijkomende kansen
voor de school.

De huidige gebouwen van het Koninklijk Atheneum Waregem liggen verdeeld over twee sites, op wandelafstand van elkaar. De gebouwen van het technisch onderwijs zijn verouderd en onaangepast aan de huidige normen op vlak van technische uitrusting, comfort, onderhoud en energieverbruik. De directie van de school gaat uit van een uitbreiding van het hoofdgebouw, waar het ASO gevestigd is. Deze samenvoeging moet de school in staat stellen een positief imago voor de school uit te dragen.

De ontwerpopdracht van de studenten is opgevat als een ontwerpend onderzoek. Op een systematische manier wordt telkens een andere inplanting van de nieuwe schoolgebouwen afgetoetst. De mogelijkheden van inplanting worden uitgebreid met de naastliggende industriële site waarvoor een woonproject in opstart is. Hierdoor wordt ook het woonprogramma onderdeel van de opdracht, en bevraagt het onderzoek mogelijke relaties tussen omgeving en school. De studenten werken verschillende masterplannen uit. Het nieuwe programma wordt telkens getoetst aan enkele inplantingen op zowel de oude site als de naastliggende industriële site. De verschillende inplantingen geven een beeld van de uiteenlopende mogelijkheden voor de vertaling van de gevraagde uitbreiding, in een breder kader met zijn omgeving. Het geselecteerde studentenontwerp bespreekt een verkaveling van beide sites. Het beschouwt het schoolgebouw als onderdeel van de verkaveling. Het nieuwe gebouw voor het technisch onderwijs wordt recht tegenover het hoofdgebouw ingeplant. De uitbreidbaarheid en polyvalentie van het gebouw is bovendien een meerwaarde naar een duurzame sociale ontwikkeling binnen de wijk.

Om deze inplanting aan de realiteit te toetsen zaten architectuurstudenten en hun begeleiders samen met de projectontwikkelaar. Een grondwissel zou extra middelen kunnen creëren voor het schoolbestuur om hun programma te verwezenlijken. Dit initiatief en het geleverde onderzoek door de studenten werpt nu haar vruchten af; het schoolbestuur en de projectontwikkelaar gaan daadwerkelijk met elkaar in zee.

Het eerste ontwerp vertrekt bij de organisatie van een eenvoudige schakeling van gang met klassen; het tweede ontwerp tracht dit bij het nieuwe klassencomplex net te doorbreken. Door te werken met een dubbele circulatie warm-koud creëert het gebouw verschillende belevingsmogelijkheden voor het circuleren, afhankelijk van het seizoen, het tijdstip van de dag en het (eind)doel van de verplaatsing.


Interessante links

Over dit type school vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema imagoprobleem en identiteit geven vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema polyvalentie interne/externe gebruikers vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema ontwerpend onderzoeken vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema masterplan vind je meer informatie bij volgende projecten: