Ten Berge Berlare

Kleuter - Lager onderwijs

Download de projectfiche (.pdf - 5mb)

Situering

Het schakelen en bundelen van functies
geeft structuur aan de schoolsite

De kleuterschool en basisschool Ten Berge bevindt zich buiten het dorpscentrum van Berlare, op een groen terrein geflankeerd door een bos en een woonwijk. De school vormt een versnipperd geheel van los verspreide klaslokalen tussen groen en speelplaatsen. De huidige paviljoentjes van klassen, refter en sanitair zijn benepen, verouderd, en in slechte staat. Ook bij de beoogde nieuwe oppervlaktes blijkt er een tekort aan ruimte te zijn, het eerste studentenwerk start met een rationele analyse van het bouwprogramma. Het toont hoe overlappingen van functies de bouwoppervlakte kunnen minimaliseren.

De huidige situatie van willekeurig verspreide paviljoenen zet de studenten er toe aan manieren te zoeken die de schoolsite structuur geven. De twee studentenprojecten doen dit aan de hand van het schakelen en bundelen van functies. Het eerste project stelt deze structurering voor zowel op schaal van de omgeving als op schaal van de individuele klassen, en werkt volgens verschillende clusters en subclusters. Het toepassen van dit schakelen op niveau van de klassen laat toe het ontwerp verder uit te werken door in te spelen op de nieuwe onderwijsmethodes. Het tweede project wil de omgeving op de school betrekken en de school een duidelijk plek in haar omgeving geven. Het structureren van de schoolsite gebeurt hier via een semi-publieke speelstraat.

De school stelt zich op als een milieubewuste en groene school. De directie vertaalt dit in de eerste plaats naar een behoud van het landelijk karakter van de school, met een éénlagig schoolgebouw. Dit staat echter haaks op een bredere visie van duurzaam bouwen, waar ook andere aspecten zoals compactheid en polyvalentie van belang zijn als men milieubewust wil bouwen. Beide ontwerpen spelen echter in op de visie van de directie, en leggen compact bouwen naast zich neer. Het eerste ontwerp onderzoekt wel een duurzaam gebruik van ruimte in het polyvalent gebruik ervan. Het ontwerp neemt de gemeenschappelijke functies op in een breder gebruik. Sportzaal en refter worden hierbij omgevormd tot eventuele gemeentelijke infrastructuur.


Interessante links

Over dit type school vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema polyvalentie interne/externe gebruikers vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema versnipperd geheel vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema bouwprogramma vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema structuur geven vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema duurzaam bouwen vind je meer informatie bij volgende projecten: