KTA Zwijndrecht

TSO-BSO

Download de projectfiche (.pdf - 3mb)

Situering

Een unieke school op
een unieke plek

Het KTA Zwijndrecht Cenflumarin biedt samen met het Maritiem Instituut Mercator in Oostende als enige school in Vlaanderen de secundaire opleiding zeevaart aan. Haar leerlingenpopulatie is uniek en bestaat hoofdzakelijk uit schipperskinderen. De school kampt echter met problemen qua infrastructuur, bereikbaarheid, energie en milieu. Een uitwijking naar Linkeroever ligt te wachten, waar zich reeds het internaat voor schipperskinderen bevindt.

Deze afbeelding geeft de analyse weer van de op stapel staande projecten voor Linkeroever.Zowel Linkeroever als de school kampen met een imagoprobleem. De unieke eigenschappen van de school en de nieuwe site moeten een wisselwerking creëren wat tot een herwaardering moet leiden van beide partijen. In de analyses van de studenten komen dan ook de op stapel staande projecten voor Linkeroever uitgebreid aan bod (fig). De veelheid aan projecten die voor Linkeroever in opstart zijn doet de studenten verder kijken dan de site op zich, en een gefundeerd masterplan voor de wijk ontwikkelen. De ontwerpen van de studenten tonen aan dat bestaande randvoorwaarden en initiatieven niet altijd beperkend hoeven te werken. Door er op een vrije manier mee om te springen kunnen ze een versterkend effect creëren voor de school.

De twee studentenontwerpen concentreren zich op de ontwikkeling van een havengebied. Het samenspel tussen de school en een jachthaven kan volgens de studenten voor een exponentiële ontwikkeling van heel Linkeroever zorgen. Het eerste ontwerp beperkt deze infrastructuur hoofdzakelijk tot buurt- en vrije tijdsgebonden activiteiten, het tweede project spreekt van de ontwikkeling van infrastructuur met internationale draagkracht. Een compact gebouw is hierbij geen noodzaak van een krap terrein, maar een manier om de school als een baken te ontwikkelen, op schaal van de omliggende hoogbouw, en met aandacht voor het vrijwaren van de open ruimte.

Ook de studenten van het opleidingsonderdeel Culturele Antropologie aan de UGent analyseerden de school in haar maatschappelijke context. Ze deden dit aan de hand van interviews met leerkrachten, leerlingen en omwonenden. ‘Mental maps’ tonen hoe de verschillende partijen de school en hun omgeving in kaart brengen en waar diverse aandachtspunten liggen. Deze interviews en ‘mental maps’ tonen de perceptie, verwachtingen en ambities van de diverse partijen voor de nieuwe school en haar omgeving. Lees meer


Interessante links

Over dit type school vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema gezicht geven aan de school vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema masterplan vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema imagoprobleem en identiteit geven vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema compact gebouw vind je meer informatie bij volgende projecten: