Basisschool Godsheide

KLEUTERONDERWIJS - LAGER ONDERWIJS

Download de projectfiche (.pdf - 2.25mb)

Situering

Een dorp op kindermaat als
deel van het sociale weefsel

De basisschool van Godsheide is gelegen in het centrum van het dorp. Het smal en diep perceel toont een complex amalgaam van gebouwen die doorheen de tijd steeds bijgebouwd en omgebouwd werden. De site is hierdoor volledig dichtgeslibd en biedt geen overzicht noch een logische organisatie. De meeste gebouwen zijn verouderd en de school kampt met plaatsgebrek. De site heeft slechts een minimale impact op het straatbeeld via het voorhuis, de oude pastoriewoning.

De school is zich bewust van haar sociale rol voor het dorp en profileert zich bewust als dorpsschool. Ze maakt nu reeds gebruik van de gemeentelijke faciliteiten zoals het ontmoetingscentrum. Omgekeerd staat de school ook open voor buitenschoolse activiteiten van de gemeente. De school wil dit in de toekomst nog versterken en zich profileren als een brede school. Ook wil de school afstappen van het klassieke klasconcept en haar pedagogische visie implementeren via een open leercentrum.

De site strekt zich uit tussen privétuinen aan één zijde en een groen binnengebied aan de andere zijde. Het studentenontwerp onderzoekt de relaties tussen de school en de directe woonomgeving. De directe grens tussen de school en de privétuinen wordt onderzocht naar privacy en visuele afsluiting. Het binnengebied zal in de toekomst bovendien gedeeltelijk omgevormd worden tot woongebied en park. Hieruit ontstaat een masterplan voor het volledige bouwblok. School, park en woongebied dragen elk bij tot de goede werking van elkaar. De smalle schoolsite wordt opengetrokken via het binnengebied, en de verschillende toegangen van de school worden gecentraliseerd rond een semi-publiek plein.

Interessante links

Over dit type school vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema gezicht geven aan de school vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema complex amalgaam van gebouwen vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema brede school vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema dorpsschool vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema relatie tussen school en omgeving vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema masterplan vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema plein vind je meer informatie bij volgende projecten: