Situering

Het verweven van leeftijdsgroepen
boort nieuwe interacties aan

De basisschool De Vogelzang bestaat uit een versnipperd geheel van paviljoenen, die door de jaren heen op een ongestructureerde manier steeds bijgebouwd werden. De gebouwen zijn verouderd en beantwoorden niet meer aan de ecologische verwachtingen van vandaag.

De studenten beslissen de bestaande gebouwen af te breken en de school onder te brengen in één nieuw gebouw. De school wordt opgevat als een educatief dorp voor haar leerlingen tussen drie en achttien jaar. Het ontwerp gaat dieper in op het clusteren en verweven van de verschillende leeftijdsgroepen. Het onderzoekt hierbij de mogelijkheden bij het vervallen van grenzen binnen de school: tussen klassen, speel- en werkplekken en leeftijdsgroepen. Het ontwerp is een conceptuele denkoefening rond typologisch onderzoek naar relaties tussen leer- en werkruimte volgens de nieuwe pedagogische visies waar groeps- en hoekwerk een belangrijke plek inneemt.


Interessante links

Over dit type school vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema versnipperd geheel vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema pedagogisch onderzoek vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema typologisch onderzoek vind je meer informatie bij volgende projecten: