Het initiatief

Studentenontwerpen observeren, onderzoeken en reiken oplossingen aan voor diverse schoolproblematieken
Het project Studio Open School werd opgericht naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse regering om een inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur te realiseren. Hierdoor zullen op korte termijn een tweehonderdtal nieuwe scholen in Vlaanderen gebouwd worden. Deze inhaalbeweging is een unieke kans om vernieuwende, inspirerende schoolgebouwen voor de toekomst te realiseren. Met het project Studio Open School wil de Vlaams Bouwmeester scholen bijkomende ondersteuning bieden in de zoektocht naar de school van de toekomst.

Gedurende de academiejaren 2007-2008 en 2008-2009 werkten de verschillende architectuuropleidingen in Vlaanderen schoolprojecten uit voor de specifieke sites van de inhaaloperatie. De school als realiteit en toekomst werd op deze manier het onderwerp van ontwerpateliers en eindwerken. In parallel werden tijdens het academiejaar 2007-2008 ook andere disciplines bij het project betrokken: het vak Culturele Antropologie binnen de opleiding Sociologie aan de UGent, de opleidingen Fotografie van de Hogeschool Sint-Lukas in Brussel en het KASK in Gent en de opleiding Industrieel Ontwerpen van de Hogeschool West-Vlaanderen werkten elk met hun specifieke kennis en mogelijkheden mee aan het project. De opleidingen Fotografie van de Hogeschool Sint-Lukas in Brussel en het KASK in Gent werkten net als de architectuurscholen verder op het project tijdens het academiejaar 2008-2009.

Om zowel schoolbesturen als studenten met de veelheid en diversiteit van het materiaal te laten kennismaken biedt deze online-tentoonstelling een selectie van de studentenwerken die een bepaalde schoolproblematiek aan de orde stellen. De geselecteerde schoolsites tonen via interessante probleemstellingen, analyses en ontwerpen enkele cruciale thema’s waar Vlaamse scholen mee kampen: dichtgeslibde schoolsites, ruimtegebrek, verouderde gebouwen, imagoproblemen, heroriëntering van de onderwijsvormen, nood aan polyvalentie,... De gekozen architectuurprojecten omvatten alle architectuurscholen en behandelen het hele scala aan onderwijsvormen en -campussen. Via de luiken fotografie, culturele antropologie en Industrieel Ontwerpen wordt aanvullend cultureel en maatschappelijk materiaal aangeleverd. Het biedt diverse cross-overs maar staat evenzeer op zich als specifieke deelopdracht. We hopen de interesse aan te wakkeren om de verschillen en gelijkenissen bij de problematieken van de verschillende projecten te ontdekken.