Emmaüsinstituut Aalter

ASO-TSO-BSO

Download de projectfiche (.pdf - 6.6mb)

Situering

Een multidisciplinaire
school die onderwijstypes
en externe activiteiten
samenbrengt.

De scholen van het Emmaüsinstituut liggen verspreid over twee campussen. Ze kenmerken zich door een amalgaam van gebouwen en bouwfases. Door de slechte bouwfysische toestand van de gebouwen op de technische campus en door vernieuwingen op het vlak van onderwijsbeleid opteert de directie voor een integratie van ASO, TSO en BSO op één campus. De hoofdcampus bestaat uit twee gescheiden speelplaatsen en gebouwen volgens leeftijd van de leerlingen: een middenschool (lagere graad) en een bovenbouw (tweede en derde graad).

De verschillende studentenwerken erkennen zeer duidelijk de nood aan eenheid en structuur op de site. Dit komt naar voor in de analyses van het tweede en derde project. Het tweede project analyseert de site op schaal van de gemeente, het derde project zoemt in op de nood aan samenhang en visie voor de campus met eenduidige toegankelijkheid en circulatie.

In ontwerpfase komt meermaals de multidisciplinaire inzet van de school naar voor: een school die verschillende onderwijstypes en externe activiteiten bundelt. De eerste studentengroep herformuleert de school als een educatief dorp in plaats van een school als leerfabriek. Het tweede en derde ontwerp herstructureren de schoolsite met een activiteitenzone die toegankelijk is voor leerlingen en externe gebruikers. Dit leidt tot een brede school met een duidelijke plaats in het gemeenschapsleven. Het derde ontwerp benadrukt hierbij het groeperen van de verschillende gebouwen en speelplaatsen volgens gescheiden leeftijdsgroepen.

Het belang van Universal Design, het ontwerpen van bruikbare gebouwen voor iedereen, wordt uitdrukkelijk verwerkt bij de eerste groep studenten. Hun inzet leverde hen meteen ook een prijs op van de architectuurwedstrijd georganiseerd door het Vlaamse Gelijkekansenbeleid.

Ook het Emmaüsinstituut zelf is zeer participatief in het Studio Open Schoolproject. T ijdens hun opendeurdag werden de studenten van Sint-Lucas Gent uitgenodigd hun project tentoon te stellen om de ouders, leerkrachten en leerlingen voor te bereiden op het toekomstige bouwproces. Deze tentoonstelling werd gekoppeld aan een publieksprijs, waar ongeveer 1500 bezoekers aan deelnamen. De publieksprijs werd toegekend aan het tweede project. Lees meer >


Interessante links

Over dit type school vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema complex amalgaam van gebouwen vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema polyvalentie interne/externe gebruikers vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema structuur geven vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema inclusief onderwijs vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema scholencampus vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema masterplan vind je meer informatie bij volgende projecten: