Sint-Martinusschool Zomergem

Kleuter-Lager onderswijs-ASO

Download de projectfiche (.pdf - 6.6mb)

Situering

Een maximaal, polyvalent gebruik
van infrastructuur en oppervlakte

De scholencampus van de Sint-Martinusschool werd in verschillende periodes volgebouwd, zonder breed toekomstkader of ruimtelijk kader. Het resultaat is een conglomeraat van schoolgebouwen en speelpleinen die elk op zich staan, met ongedefinieerde restanten open ruimte en sterke begrenzingen naar de omgeving. Het evolueren naar een meer ‘open’ school vraagt voldoende polyvalente ruimte om de school te betrekken op haar omgeving. Dit laat toe de kinderen een ruimere kijk op de wereld te laten ontwikkelen. Het eerste studentenproject vormt een grondig onderzoek naar de mogelijkheden van een open school als schakel in zijn context. Het project vertrekt vanuit een aantal termen zoals kindgerichtheid, culturele duurzaamheid en brede school die een wezenlijke impact hebben op schaal van de gemeente.

Het tweede studentenproject plaatst de specifieke scholencampus in een breder kader van de pedagogische opvattingen binnen de verschillende onderwijssystemen. Het zijn de opvattingen van de school zélf die bepalen hoe het gebouw zich indeelt en hoe men omgaat met ruimtes en begrenzingen. Een tweede belangrijk deel van hun analyse spitst zich toe op duurzaam bouwen. Dit gebeurt zowel op het vlak van energielast voor de schoolgebouwen,als naar maximaal gebruik van infrastructuur op verschillende schalen, van school tot gemeente.

De ontwerpopdracht van de studenten is opgevat als een ontwerpend onderzoek. De belangrijkste elementen en problematieken van de school worden geanalyseerd en het ontwerp toetst op schematische wijze verschillende oplossingen aan de problematiek van de site. Beide ontwerpen schuiven met schematische ontwerpen verschillende oplossingen naar voor die tegemoet komen aan de resultaten van de analyse. Het tweede project werkt aanzetten uit op schaal van de schoolsite. Op deze manier ontwikkelt het ontwerp een zo breed mogelijke visie op de problematiek die zich niet alleen op deze site toont, maar voor een heel scala aan Vlaamse scholen geldt.


Interessante links

Over dit type school vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema compact gebouw vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema complex amalgaam van gebouwen vind je meer informatie bij volgende projecten:
Over het thema brede school vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema ontwerpend onderzoeken vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema duurzaam bouwen vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema pedagogisch onderzoek vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema masterplan vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema typologisch onderzoek vind je meer informatie bij volgende projecten: