Middenschool en Koninklijk Atheneum
D’Hek Landen

ASO – TSO – BSO

Download de projectfiche (.pdf - 3.64mb)


Bert Goetvinck – Kirsten Verboven – Stefanie Donnée – Bram Vanhulle – Karel Bruylandt – Julie Vandenbussche – Tim De Pessemier – Jeroen Jonckheere – Toon Vermeer – Michiel De Vry

Situering

Een onderzoek naar de
relatie tussen theorieklassen
en praktijklokalen

Campus D’Hek is gelegen aan de rand van Landen. Het schoolterrein wordt begrensd door rijwoningen, velden en de primaire toegangsweg tot Landen. Aan deze toegangsweg situeert zich ook het hoofdgebouw, dat het gezicht van de school is. Het hoofdgebouw werd uitgebreid met willekeurig geplaatste paviljoenen, een sporthal en werkplaatsen. Deze ongecontroleerde inplanting zorgt voor een versnipperd geheel. Hierdoor wordt ook de buitenruimte niet optimaal benut.

Een aantal gebouwen met klassen en werklokalen is sterk verouderd. Door de stijging van het leerlingenaantal is er nood aan nieuwe klaslokalen en atelierruimtes. De school staat open voor samenwerkingen met de gemeente en bedrijven uit de regio, waardoor de school een breder gebruik kent. De school heeft nood aan een duurzame infrastructuur die de groeiperspectieven aankan en nieuwe gemengde functies kan opnemen om haar tot een brede school te maken.

Landen fig. 1Het studentenontwerp is de neerslag van een typologisch onderzoek hoe een specifiek programma tot een generieke oplossing kan leiden. Via verschillende typeprogramma’s van basisscholen en technische scholen wordt uitgetest in hoeverre bepaalde oplossingen meervoudig inzetbaar zijn. De studenten voeren onderzoek naar de mogelijke relatie tussen theorieklassen en praktijklokalen in het technisch onderwijs. Het plaatst een compact twee-in-één gebouw aan de achterzijde van de site, dat de open ruimte vrijwaart en structureert. Het gebouw biedt een grote flexibiliteit in gebruik en dient als basis voor een masterplan voor het hele schoolterrein en naastliggende sportterrein. Dit schept mogelijkheid tot uitbreiding op lange termijn. De aandacht gaat uit naar het overbrengen van een positief imago van het technisch onderwijs. Met het nieuwe gebouw krijgen de technische ateliers een duidelijk gezicht voor de omgeving (fig 1).

 

Interessante links

Over dit type school vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema imagoprobleem en identiteit geven vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema brede school vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema versnipperd geheel vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema masterplan vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema typologisch onderzoek vind je meer informatie bij volgende projecten: