Andreas Vesalius Edegem

LAGER ONDERWIJS

Download de projectfiche (.pdf - 3.1mb)

Situering

Een schakel in het groene
netwerk van de gemeente

De schoolgebouwen van Andreas Vesalius bevinden zich op een ingesloten, amorf terrein. Ze zijn afgesloten van de straat door het gemeentehuis waardoor een duidelijk gezicht voor de school ontbreekt. De toegang bevindt zich langs de drukke verkeersader die de gemeente doorkruist, en zorgt voor een onveilige schoolsituatie. De schoolgebouwen zijn grotendeels verouderd en worden aangevuld met containerklassen op het schoolterrein en het gemeenteplein. De school wenst klassen te voorzien in een naastliggend gebouw dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld. Het complexe samenhuizen van de school met de gemeentelijke gebouwen wordt aangegrepen om de site te structureren.

Het studentenontwerp ontwikkelt een masterplan op schaal van de gemeente. Groenzones in de gemeente vormen de basis voor een groene ketting doorheen de gemeente. Enkele minimale ingrepen laten toe de schoolsite op te nemen in het groene circuit. Hierdoor transformeert het volledige bouwblok van de school tot een kwalitatieve publieke ruimte voor school en gemeente. Clusters van gebouwen met publieke en private buitenruimtes creƫren mogelijkheden voor buitenschoolse activiteiten en spelen in op hedendaagse pedagogische visies. De school vormt op deze manier een duidelijke schakel in zijn context.


Interessante links

Over dit type school vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema gezicht geven aan de school vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema structuur geven vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema masterplan vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema heropwaardering van groene omgeving vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema ontsluiting vind je meer informatie bij volgende projecten: