Sint-Gertrudiscollege Wetteren

ASO

Download de projectfiche (.pdf - 4,8mb)

Situering

Een compact schoolgebouw
om open ruimte te vrijwaren

De school is gelegen op een boogscheut van het centrum van Wetteren, op een sterk hellend terrein aan de Schelde. De schoolsite is een ingesloten terrein tussen de omringende bebouwing. Ze kenmerkt zich door een complex amalgaam van gebouwen dat getuigt van een voortdurende ad hoc uitbreiding. Het herstructureren van de site gebeurt bij beide ontwerpen op een bijna tegengestelde manier. Het eerste ontwerp wil de schoolsite openbreken. De studenten voorzien hiervoor een nieuwe toegang, en ontwerpen op de site nieuwe circulatiepatronen als structurerend element van de uitbreiding. Het tweede ontwerp probeert de impact van de circulatie net minimaal te houden, en wil aansluiten bij het bestaande weefsel. Explosie tegenover implosie.

Beide ontwerpen planten een compact schoolgebouw in ter hoogte van het sportveld, en vrijwaren zoveel mogelijk open ruimte. Voor het eerste ontwerp betekent dit meteen dat het nieuwe gebouw zich aan de nieuwe toegang bevindt. Het ontwerp gaat dieper in op polyvalente klassen die meer dan één gebruik suggereren voor zowel leerlingen als externe gebruikers.

Het eerste ontwerp vertrekt bij de organisatie van een eenvoudige schakeling van gang met klassen; het tweede ontwerp tracht dit bij het nieuwe klassencomplex net te doorbreken. Door te werken met een dubbele circulatie warm-koud creëert het gebouw verschillende belevingsmogelijkheden voor het circuleren, afhankelijk van het seizoen, het tijdstip van de dag en het (eind)doel van de verplaatsing.


Interessante links

Over dit type school vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema compact gebouw vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema complex amalgaam van gebouwen vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema polyvalentie interne/externe gebruikers vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema structuur geven vind je meer informatie bij volgende projecten: