Stedelijke Basisschool Appelterre

LAGER ONDERWIJS

Download de projectfiche (.pdf - 2.05mb)

Situering

Een open school die
zich kenbaarmaakt aan
haar omgeving

De school in Appelterre bevindt zich in het centrum van het dorp, in de nabijheid van een sociale woonwijk. Ze ligt verborgen achter een geïmproviseerde parking, waardoor auto’s overheersen. Als sociale schakel in het dorp heeft de school een representatieve functie die ze nu visueel niet waarmaakt. De school bestaat uit twee afdelingen op loopafstand van elkaar. Beide sites kampen met veel plaatsgebrek en verouderde schoolgebouwen. De school wil een nieuwbouw realiseren op de hoofdsite van het lager onderwijs met de mogelijkheid de eerste twee leerjaren bij te voegen in het hoofdgebouw. Kleuteronderwijs en lager onderwijs vormen dan twee aparte sites. De school wil bijdragen tot een duurzame sociale situatie voor het dorp door zich bewust te profileren als dorpsschool. De relatie tussen de school en de woonomgeving is dan ook belangrijk. Ze kiest er voor een brede school te zijn die openstaat voor buitenschoolse activiteiten van het lokaal verenigingsleven.

Het studentenontwerp plaatst een uitbreiding van de school op niveau +1, die zorgt voor een gezicht voor de school. Het onderliggende overdekte plein wordt vrijgehouden als verbinding tussen straat, speelplaats en achterliggend landschap.

Interessante links

Over dit type school vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema gezicht geven aan de school vind je meer informatie bij volgende projecten:
Over het thema brede school vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema dorpsschool vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema relatie tussen school en omgeving vind je meer informatie bij volgende projecten:

Over het thema plein vind je meer informatie bij volgende projecten: