Sint-Aloysiusinstituut Geel

ASO – TSO - BSO

Download de projectfiche (.pdf - 4.0mb)

Een geïntegreerde oplossing

 

De studenten onderzoeken de knelpunten en de karakteristieken van de verschillende gebouwen, hun positionering, gebruik en toegangen. Hieruit verantwoorden ze een keuze voor afbraak, behoud, renovatie of nieuwbouw van de verschillende gebouwen. De twee belangrijkste toegangswegen voor het dorp omzomen het grote bouwblok met school, woningen en publieke functies, maar bieden te weinig veiligheid om nog als primaire toegangsweg voor te school te dienen. Het Rectorshuis langs één van deze toegangswegen is niet meer in gebruik, wat het afkeren van de straat nog versterkt. Binnen in het bouwblok loopt een doodlopende straat en een publieke voetweg, waarlangs in hoofdzaak de toegangscirculatie tot de school gebeurt. Binnen de schoolgebouwen is de circulatie door haar gefragmenteerde bouwgeschiedenis opgesplitst. Elk gebouw heeft zijn eigen circulatie, slechts op enkele plaatsen zijn verbindingen tussen de verschillende gebouwen mogelijk.

In het bestaande uitbreidingsvoorstel wordt het potentieel van de uitbreidingssite aan de andere zijde van de voetweg volgens de studenten niet aangegrepen om een degelijke reorganisatie van de gehele school na te streven. Het biedt slechts een geïsoleerde oplossing voor de gevraagde uitbreidingsmogelijkheden. De studenten leggen de nadruk op een geïntegreerde oplossing die aan alle pijnpunten tegemoet komt, ook op de bestaande schoolsite (fig 2).

Geel fig. 2