Sint-Aloysiusinstituut Geel

ASO – TSO - BSO

Download de projectfiche (.pdf - 4.0mb)

Een nieuw gezicht voor
een nieuwe schoolbenadering

De doodlopende straat met voetweg aan de achterzijde van de schoolsite zal volgens het nieuwe BPA verlengd worden. De studenten richten de straat in als doorlopende eenrichtingsstraat met een kiss and ride zone aan de school en een fietspad voor tweerichtingsverkeer. Ook wordt het bouwblok gesloten met een nieuw woongebouw (fig 3). Deze ingreep laat een tweede gezicht toe voor de school, ditmaal aan een efficiënte en veilige toegangsweg binnen het bouwblok.

Langs de rustige achterzijde van het gebouwencomplex worden twee nieuwe kopgebouwen geplaatst. Het kopgebouw aan de linkervleugel bevat technische lokalen en een uitgebreide ondergrondse fietsenstalling. De andere vleugel krijgt een duidelijke begrenzing met een nieuw inkomgebouw. Dit gebouw vormt de verbinding naar het sportcomplex op de uitbreidingssite (fig 4).

Geel fig. 3 Geel fig. 4

Twee terreinen, één
aaneenschakeling van gebouwen

Het studentenontwerp creëert door gerichte afbraak, renovatie, uitbreiding en nieuwbouw van de verschillende schoolgebouwen op de bestaande site een duidelijk gebouwengeheel in U-vorm. Circulatie en functies worden duidelijk op elkaar afgestemd en de gebouwen worden ook voor mindervalide personen toegankelijk. Het verwijderen van de bijgebouwen en luifels langs de zijde van de speelplaats zet enerzijds de lange uitbreidingsgeschiedenis van de school in de verf en slaagt er anderzijds in  om via de nieuwe gebouwen een zekere continuïteit te creëren. Het historische hoofdgebouw wordt opnieuw in gebruik genomen en schenkt een statig gezicht aan de school aan de voorzijde van het bouwblok (fig 5).

Geel fig. 5 Geel fig. 6

Door een samenwerking met de stad groeit een monofunctionele sportzaal uit tot een volwaardig sportcomplex

De studenten werken het voorstel uit om de sporthal met de gemeente te delen Dit scenario laat toe de sportzaal te doen uitgroeien tot een heus sportcomplex waar ook gemeentelijke sportactiviteiten kunnen plaatsvinden. De monofunctionele sportzaal die de school en KOGEKA voor ogen hadden wordt uitgebreid tot een turnzaal, sporthal, fitnesszaal en buitenterreinen, alsook alle randfaciliteiten zoals kleedkamers, cafetaria en voldoende parking voor externe gebruikers. Het sportcomplex heeft een hoofdtoegang langs de parking voor de externe gebruikers. Voor de school is een aparte toegang voorzien via een passerelle die aangehecht is aan het bestaande schoolcomplex (fig 6). Op deze manier is het nieuwe sportcomplex zowel deel van de school, als een entiteit die los van de school kan functioneren.  Binnen zijn zichten naar buiten en doorzichten naar de verschillende zalen voorzien, zoals tussen turnzaal en parking. De cafetaria en fitnessruimte genieten langs één zijde van het zicht op de buitenterreinen, en langs de andere zijde van het zicht op de sporthal. De turnzaal heeft analoog enerzijds zicht op de parking, en anderzijds zicht op buitenruimtes, op deze manier stroomt het licht ook door tot de parking (fig 7)

Geel fig. 7