Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege
Edegem

ASO

Download de projectfiche (.pdf - 3.17mb)

SitueringOntwerp

Een plein als ontmoetingsplaats en buffer

Edegem fig. 2De school heeft in haar actuele staat weinig uitstraling naar de omgeving. De verschillende toegangen scheppen een verwarrend en onpersoonlijk beeld.Dit wordt in de hand gewerkt door het struikgewas dat de speelplaatsen omsluit en de hoofdingang van het zicht onttrekt. Het studentenontwerp komt tegemoet aan de nood aan zichtbaarheid voor de school, en plaatst een langgerekt nieuw schoolgebouw tussen speelplaats en woonomgeving. Het nieuwe schoolgebouw wordt halverwege achteruit geplaatst om plaats te geven aan een ruim toegangsplein (fig 2).

Hierbij nemen de studenten alle aspecten in beschouwing, zoals herkenbaarheid en karakter, buurtrelaties en doelgroepen, overgangszone en ontmoetingsplaats. Het plein vormt de schakel tussen de school en de omgeving. Het is een centrale ontmoetingsplaats en bufferruimte voor leerlingen, ouders en externe gebruikers van de school. De grens met de school wordt duidelijk gesteld, maar laat via het plein een bufferruimte ontstaan die veiligheid en sociale interactie in de hand werkt.  Het schoolgebouw krijgt zo een uitnodigende werking (fig 3) (fig 4).

Edegem fig. 3 Edegem fig. 4

Met het oog op het buitenschools gebruik van de polyvalente ruimte en het openleercentrum met bibliotheek zijn deze ruimtes langs het plein geplaatst. Een dubbelhoge vide aan de straatzijde vormt een aparte inkom voor deze functies. Langs de andere zijde kijken deze lokalen uit over de schoolsite. De hoek van het plein wordt opengewerkt als toegang tot de speelplaats, de nieuwe klassenvleugel en de polyvalente vleugel (fig 5). De speelplaats tussen eerste en derde graad wordt niet meer fysiek opgedeeld, maar bepaald door een rustige en een actieve zone door het gebruik van zittabletten enerzijds en sportinfrastructuur anderzijds (fig 6).

Edegem fig. 5 Edegem fig. 6

Een open beeld naar de omgeving

De klassen van het nieuwe schoolgebouw worden bewust langs de straatzijde geplaatst en zorgen op deze manier voor een relatie tussen school en omgeving. De grote transparantie krijgt een fysieke buffer door de toegang tot de fietsenparking te plaatsen tussen klassen en trottoir (fig 7). bij de polyvalente vleugel worden circulatie en ruimtes omgekeerd, dit schept een grote transparantie naar de speelplaats toe.

Edegem fig. 7